In onderstaande file een paar reglementen die vrij kunnen gedownload worden. 
Deze zijn gehost op MediaFire. Indien u merkt dat ze niet meer beschikbaar zijn gelieve me te kontakteren via het contactformulier.

   Nieuw gepubliceerd 29 januari 2012  

Handboek voor de Opleiding van den Infanterist - 1932     35,5 Mb

Opleiding van den Infanterist - 1932.pdf

29 januari 2012

   Eerdere publicaties   

Aangenomen Afkortingen      1,88 Mb
De gebruikelijke afkortingen voor eenheden, FR - NL

Reglementaire Afkortingen 1939.pdf

26 januari 2011
Aangenomen tekens    1,08 Mb
De gebruikelijke tekens op stafkaarten voor eenheden, wapens, transport .... 

Reglementaire tekens 1939.pdf

26 januari 2011
Uniformen und Abzeichen des belgischen Heeres      1,61 Mb
De Duitse officieren hadden tijdens de inval in België een herkenningspapier met de Belgische uniformen, rang- en eenheidskentekens.

Uniformen und Abzeichen des belgischen Heeres.pdf

11 november 2010
 
Tabel van kledij, uitrusting, kentekens, sportmateriaal, markering, varia 1934
tweetalig - bilingue     10,02 Mb
Tabel met alle kledij in zijn diverse uitvoeringen en groottes, alle gebruikte uitrusting tot in de kleine onderdelen, kentekens voor zowel soldaten als onderofficieren, alle sportuitrusting, markeringsmateriaal en varia ... 

Tabel kledij, uitrusting, kentekens, sportmateriaal, markering, varia 1934.pdf

6 mei 2010
 
Uitrusting en kledij in vredes- en in oorlogstijd, tweetalig - bilingue      21,83 Mb
Volledige weergave -en toewijzing van alle kledij- en uitrustingsstukken van de verschillende eenheden.
Uitrusting en kledij in vredes- en oorlogstijd.pdf
6 mei 2010
 
Uittreksel uit:     Reglement op den rekendienst der eenheden, 1934  
 • Het volledige reglement is tweetalig en omvat 530 p.
 • Volledig bijgewerkt met kleefbriefjes (laatste datum: 30 april 1940)
 • Bijwerkingen weergegeven op lichtgrijze achtergrond
 • De niet weergeven pagina’s hebben betrekking op
  algemene adminstratieve en organisatorische zaken,
  allerlei interne aanvraagdokumenten en bijhoudtabellen.

Extrait du:     Règlement sur la comptabilité des unités, 1934

 • Le règlement complet est bilingue et comprend 530 p
 • Entièrement mis à jour avec des autocollants (dernière date: le 30 avril 1940)
 • Les mises à jour s'affichent sur fond gris clair
 • Les pages pas démontrés ont comme sujet
  l’information générale de genre administrative et organisation,
  l'ensemble des documents internes et divers tableaux d’applications
    
Organisation de l'armée belge 1939 - 1940 "sur pied de guerre"

De samenstelling in alle geledingen van de verschillende basisonderdelen van het Belgische Leger in de periode 1939 - mei 1940. 
Het volledige boek is in  27 verschillende pdf files onderverdeeld.

Bron basisinformatie : "CDH - CHD, Evere." 
Gelieve dit bij elke verdere publicatie of verspreiding te vermelden.

   
Org AB 39 40 PDG_000_
     ARMEE de CAMPAGNE.pdf
 
1,95 Mb  
Org AB 39 40 PDG_000_bis_
     BUREAUX CENTRAUX de COMPTABILITE.pdf
0,39 Mb  
Org AB 39 40 PDG_001_002_
     COMMANDEMENT de L'ARMEE.pdf
2,57 Mb  
Org AB 39 40 PDG_003_
     DIRECTION du GENIE et des FORTIFICATIONS_.pdf
0,19 Mb  
Org AB 39 40 PDG_004_
     CORPS D'ARMEE.pdf
18,44 Mb  
Org AB 39 40 PDG_005_
     CORPS D'ARMEE de RESERVE.pdf
7,16 Mb  
Org AB 39 40 PDG_006_
     REGIMENT LEGER.pdf
1,58 Mb  
Org AB 39 40 PDG_007_
     VII CORPS et les CHASSEURS ARDENNAIS.pdf
10,69 Mb  
Org AB 39 40 PDG_008_
     CYCLISTES FRONTIERES.pdf
0,88 Mb  
Org AB 39 40 PDG_009_
     CORPS de CAVALERIE.pdf
15,08 Mb  
Org AB 39 40 PDG_010_
     ARTILLERIE D'ARMEE.pdf
5,52 Mb  
Org AB 39 40 PDG_011_
     DEFENSE AERIENNE du TERRITOIRE.pdf
10,87 Mb  
Org AB 39 40 PDG_012_
     TROUPES DE TRANSMISSIONS.pdf
3,11 Mb  
Org AB 39 40 PDG_013_
     TROUPES et SERVICES de COMMUNICATION et de
     TRANSPORT de L'ARMEE.pdf
6,86 Mb  
Org AB 39 40 PDG_014_
     SERVICES de RAVITAILLEMENTS et EVACUTIONS
     à L'ARMEE.pdf
13,2 Mb  
Org AB 39 40 PDG_015_
     GENIE D'ARMEE.pdf
4,19 Mb  
Org AB 39 40 PDG_016_
     TROUPES AUXILIAIRES D'ARMEE.pdf
1,19 Mb  
Org AB 39 40 PDG_017_
     SERVICE TERRITORIAL de la ZONE de L'ARMEE.pdf
1,34 Mb  
Org AB 39 40 PDG_018_
     TROUPES de PARC D'ARTILLERIE.pdf
1,19 Mb  
Org AB 39 40 PDG_019_
     GROUPEMENT des UNITES du SERVICE DE SANTE.pdf
3,53 Mb  
Org AB 39 40 PDG_020_
     GRANDE PREVOTE.pdf
0,76 Mb  
Org AB 39 40 PDG_021_
     TROUPES de FORTERESSE.pdf
11,61 Mb  
Org. AB 39 40 PDG_022_
     TROUPES DE RENFORT et D'INSTRUCTION
22,47 Mb  
Org AB 39 40 PDG_023_
    CENTRE D'INSTRUCTION des SOUS-LIETENANTS
1,82 Mb  
Org AB 39 40 PDG_024_
     COMMANDEMENT de la BASE MARITIME et le 
     CORPS MARITIME
1,61 Mb  
Org AB 39 40 PDG_026_
     MINISTERE de la DEFENSE NATIONALE.pdf
5,41 Mb  
Org AB 39 40 PDG_027_
     TROUPES D'INTERIEUR.pdf
18,01 Mb  
2 april 2010     
Aanwijzingen en raadgevingen voor de reserve officieren 1939     18,4 Mb

De reglementering in verband met de wederoproeping van de reserve-officieren bij mobilisatie. Opgave van de vereiste kledij, uitrusting, training, kennis, studie, verantwoordelijkheden etc....  Nederlandstalig 

Aanwijzing en raadgevingen voor de reserve-officieren  1939

17 februari 2010    
Cyclistes frontières dans le Courier de l'Armée 1934     1,00 Mb

Publicatie uit "Le Courier de l'Armée", februari 1934, mbt tot de oprichting van de grenswielrijderseenheden. Franstalig 

Cylistes Frontières _ courier de l'armée 1934

14 februari 2010    
Constitution d'unités cyclistes frontières 1934     1,94 Mb

Publicatie onder "chronique militaire", 1934, mbt tot de oprichting van de grenswielrijderseenheden. Dit mbt tot lokaties, omkadering, organisatie, toelatingsvoorwaarden, soldij etc..., Franstalig 

Constitution d'unités cyclistes frontières 1930.pdf

14 februari 2010    
Grande Tenue (tenue blue de roi) et tenue de ville des officiers 1930         33,9 Mb
Grande tenue et tenue de villes des officiers 1930.pdf
Omschrijving van het stadstenue en het "tenue blue de roi" voor officieren volgens de publicaties in de JMO van 1930. De pdf is gemaakt op basis van een scan van een fotokopij die zelf weer een fotokopij was van het basis dokument. Er is dus nogal wat "ruis" op de afbeeldingen. Franstalig.
14 februari 2010    
Tenue Bleu de Roi - Tableau Récapitulatif  1930             2,97 Mb       
"Tenue Blue de Roi" - Tableau Récapitulatif 1930.pdf
Enkel de samenvattende tabel mbt tot de gebruikelijke kleuren en vormen van de "tenue blue de roi".  Detailovername uit hogervermelde publicatie. Franstalig
14 februari 2010    
Reglement Mortier 76mm F.R.C. 1936           57,8 Mb

Reglement Mortier 76 F.R.C _ 1936.pdf

1 januari 2010
Reglement Mortier 76mm F.R.C. 1936 tekeningen           2,4 Mb
Reglement Mortier 76 F.R.C _ 1936_tekeningen.pdf
1 januari 2010
Reglement Mortier 76mm F.R.C. 1936 formulieren           5,2 MB

Reglement Mortier 76 F.R.C _ 1936_formulieren.pdf

1 januari 2010
Instructions sur le lance grenades DBT et sur ses munitions

Instructions sur le lance grenades DBT et sur ses munitions.pdf

22 december 2009
Règlement sur le canon de 47_figures

Règlement sur le canon de 4.7_figures.pdf

21 december 2009
Règlement sur le canon de 47_texte

Règlement sur le canon de 47_texte.pdf

21 december 2009