Infanterie en wielrijders: Ardenner Jagers

WAPEN OF DIENST

KLEUR

ATTRIBUTEN

OPMERKINGEN

van het schildje op den jekker of op de lakensche korte jas

van het biesje van den jekker of de lakensche korte jas, van de politiemuts en van de pet

op de kraageinden van de kapotjas

op het schildje van den jekker of van de lakensche korte jas op de schouderbedekkingen op de politiemuts of op de alpenmuts op de pet
 
10e Linie

   1928

scharlaken konings blauw  -- --

Nr van het regiment, In Arabische cijfers, waarboven een koningskroon

 Nr van het regiment in Arabische cijfers  Nr van het regiment in Arabische cijfers   
Het 10e linieregiment kreeg op 10 maart 1933 de benaming "Regiment Ardeense Jagers"
Ardenner Jagers

    1939

donker groen scharlaken everkop

Nr van het regiment, In Arabische cijfers, waarboven een koningskroon

 Everkop waronder het Nr van het regiment in Arabische cijfers  everkop  
 
     

 


 

Attributen: afmetingen, modellen

volgens reglement 1928 volgens reglement 1935 / 1939 na-oorlogs
 

 

niet van toepassing

 

Het regiment Ardenner Jagers werd opgericht op 10 maart 1933.

Ik ben dan ook op zoek naar dokumenten met omschrijving en schetsen of tekeningen van het eerste model attributen, ttz dit met de platte oortjes zoals op de foto's te zien is..

 

 

 

 

 

Het kenteken volgens de schetsen in het reglement van 1939 komt overeen met het na-oorlogse model. Nochtans vind men meestal het oudere model van everkop, met de platte oortjes, terug

foto: Peter Verstraeten

 

 

 

 

 

kenteken gemonteerd op bonnet de police van het 10e liniergiement

 
 

Geborduurde everkop op de spiegels
 van een onderluitenant

 
 

Bij bepaalde kentekens is het vrij moeilijk om een onderscheid te maken tussen vooroorlogse en na-oorlogse produktie. Zo ook bij dit van de Ardeense jagers. Het oude model werd ook waargenomen bij na-oorlogse eenheden. Of dit herbruik is van bestaande stocks of een restrike in bestaande moules is mij onbekend.

verzameling: Peter Verstraeten

 

Verzameling: Frans Gorissen, Nederland

Twee modellen van attributen van Ardeense jagers. Het bovenste model zoals verder te zien is op de foto van een Ardeense jager uit de beginperiode 1933 - 1934.

Verzameling: Frans Gorissen, Nederland

Een eveneens vroeg model van everkop, vermoedelijk een privé-aankoop. Dit model is te zien op onderstaand bidprentje van een gesneuvelde Ardeense jager.

 

 


 

Spiegels en epauletten
  
Luitenant-kolonel Regiment Ardenner Jagers, volgens het reglement van 1928

Spiegel van een luitenant-kolonel van de Ardeense Jagers. Dit is nog het oude model van spiegel, behorende bij de vest met hoge kraag, model 1928. De rode bies ontbreekt of is nooit aanwezig geweest. 

Verzameling: Peter Verstraeten

 


Soldaat 3e Regiment Ardenner Jagers


Onderluitenant Ardenner Jagers

verzameling: Mickaël Brose

Kapitein-Kommandant van het 3e regiment Ardenner Jagers

De vestspiegels van deze  kapitein- kommandant zijn net als de koningskroon en het cijfer 3 van de epauletten uitgevoerd in geborduurde gouddraad. De koningskroon werd verder bijgewerkt met rode en groene draad.

 


  

Verzameling: Frans Gorissen, Nederland

Bidprentje van een te Aalst gesneuvelde Ardeense Jager. De foto dateert van voor 1935, dus vanuit de beginperiode van het regiment. De everkoppen op de kraagspiegels zijn van een afwijkend ontwerp.


   

Foto: Frans Gorissen, Nederland

Een ardeense jager uit de beginperiode 1933 - 1934. Hij draagt immers de vest met staande kraag. De kentekens zijn van een ander model dat dikker van kop is dan het normale langwerpige. De foto, getrokken bij een fotograaf in Leopoldsburg, laat zien dat er een tweede type (buitenmodel) kenteken naast het andere werd gedragen. Hieruit blijkt eveneens dat het ontwerp van beide kentekens uit de vooroorlogse periode stamt.


Normaal gezien wordt op de beret de everzwijnskop met de snuit naar rechts gedragen. Dit vanuit  het standpunt van de soldaat die de beret op heeft. Blijkbaar was er in 1937 sprake van om het kenteken met de snuit naar links te plaatsen. De bestaande montages blijven evenwel behouden om kosten ten nadele van de Schatkist en de Officieren te voorkomen. 

 

Dokument en foto's: Frans Gorissen, Nederland

Op deze foto uit het krijgsgevangenenkamp Offlag IIA komen beide montages van de everzwijnskop voor. De officier rechts is evenwel niet rechtstreeks van een regiment Ardeense Jagers. De kleur van de spiegels die lichter is en en het ontbreken van de everkop duiden hierop. 


Foto: Frans Gorissen, Nederland

     

    

Een groep Ardeense Jagers van het 1e Regiment. De 3e soldaat van rechts, achterste rij draagt op de spiegels het attribuut van de Ardeense Jagers volgens het reglement van 1939. 

De soldaat uiterst links van de voorste rij is van het 32 bataljon genie en draagt een baret (ex- regiment des chars de combat ??) op een wel vrij uitzonderlijke manier.


foto: Frans Gorissen, Nederland

Aalmoezenier bij de Ardeense Jagers. De attributen zijn niet geborduurd maar losse opsteekattributen.

Integenstelling tot wat gebruikelijk is bij geestelijken van de katholieke eredienst draagt hij niet het zwarte hemd met witte boord maar een gewoon, vermoedelijk, licht khaki hemd met das.

 


foto: Frans Gorissen, Nederland

Een instructeur lichamelijke opvoeding bij de Ardeense Jagers. De twee omgekeerde V's duiden op een diensttijd van 2 x 4 jaar.


Foto: Frans Gorissen, Nederland

Groep officieren van het 1e regiment Ardeense Jagers

   

kapitein generaal-majoor kapitein-kommandant

 

Afwijkingen op het reglement
Bonnet de Police 10e Linie - Ardeense Jagers
Bij Koninklijk Besluit van 10 maart 1933 werd bepaald dat het 10 Linie voortaan de benaming "Regiment Ardeense Jagers" zou dragen. Deze bonnet de police van het 10e linieregiment werd mogelijks door een oudgediende aangepast naar een "privé ?" bonnet 10e linie - ardeense jagers.