Infanterie en wielrijders: Jagers te voet

WAPEN OF DIENST

KLEUR

ATTRIBUTEN

OPMERKINGEN

van het schildje op den jekker of op de lakensche korte jas

van het biesje van den jekker of de lakensche korte jas, van de politiemuts en van de pet

op de kraageinden van de kapotjas

op het schildje van den jekker of van de lakensche korte jas op de schouderbedekkingen op de politiemuts of op de alpenmuts op de pet
 
Jagers te voet

   1928

donkergroen lichtgeel --

Nr van het regiment, In Arabische cijfers, waarboven een koningskroon

Nr van het regiment in Arabische cijfers   
Jagers te voet

   1939

donkergroen lichtgeel konings- kroon --

Nr van het regiment, In Arabische cijfers, binnen in een waldhoorn, waarboven een koningskroon

Nr van het regiment, In Arabische cijfers, waarboven een konings- kroon konings- kroon

Op de schouderbedekkingen van den jekker of van de korte jas staat het nummer van het regiment in Arabische cijfers, met daarboven een koningskroon

 
     

 

 


 

Attributen: afmetingen, modellen

volgens reglement 1928 volgens reglement 1935 / 1939 na-oorlogs
 

Geen specifiek kenteken met  regimentsnummer erin.

 

 

 

Nr van het regiment, in Arabische cijfers, waarboven een koningskroon

 

Gelijkaardig aan het model van 1939 maar het nummer is een geheel met het attribuut. Er zijn slechts 3 bataljons.

het attribuut wordt samengesteld uit 2 delen: een waldhoorn en een los nummer:

 

 


 

Spiegels en epauletten
Soldaat Jagers te voet

Deze insignes staan op een vest model 1928, omgebouwd naar het model 35 met platliggende kraag. De spiegels werden aangepast terwijl op de epauletten  oude insignes behouden behouden bleven
Onderluitenant Jagers te voet

Overname uit het reglement van 1939.

Franse en Belgische krijgsgevangenen. Een van de Fransen heeft de bonnet de police van de Belg met de eveneens krijgsgevangen poes. De onderofficier uiterst rechts heeft een afwijkend attribuut van het 1e jagers te voet op zijn bonnet de police waar de kwast van verwijdered werd. Reglementair wordt het arabisch cijfer met koningskroon erboven op de bonnet de police gedragen. Hij gebruikt evenwel het oude insigne van "chasseurs", ttz een waldhoorn met arabisch cijfer in verwerkt. Dit model van attribuut werd in mei 1915 ingevoerd en was in mei 1917 reeds afgevoerd. Boven de waldhoorn met cijfer 1 is de koningskroon vaag zichtbaar. Op de kraagpunten van zijn opengedragen jas is nog net de lichtere gele afboording tov de groene spiegel te zien. Hij draagt zijn vest naar officiersmode: open kraag met hemd en das.

 

Afwijkingen op het reglement