Bestaand mouwinsigne "Chars de combat" voor kanonniers 4,7cm

WAPEN OF DIENST

KLEUR

ATTRIBUTEN

OPMERKINGEN

van het schildje op den jekker of op de lakensche korte jas

van het biesje van den jekker of de lakensche korte jas, van de politiemuts en van de pet

op de kraageinden van de kapotjas

op het schildje van den jekker of van de lakensche korte jas op de schouderbedekkingen op de politiemuts of op de alpenmuts op de pet
 

Kn 4,7 cm.

    1928

niet van toepassing

Kn 4,7 cm.

    1939

van hun eenheid

van hun eenheid

van hun eenheid van hun eenheid Op de linkermouw:

van de "chars de combat" overgenomen attribuut.

 

Ik heb geen reglementaire tekst teruggevonden waarbij het oude kenteken van het "régiment des chars de combat" toegewezen wordt aan de kanonniers 4,7cm. Alle desbetreffende reglementaire informatie is derhalve uiterst welkom. 

Opmerkelijk is dat in het reglement van 1939 geen enkele verwijzing naar op opname van het oude kenteken van de chars de combat gebeurt mbt tot de kanonniers 4,7cm. De vraag stelt zich of dit gewoon niet voorzien werd of weggelaten werd in het vooruitzicht van het zich nog in ontwerpfase bevindende nieuwe ontwerp voor de kanonniers 4,7 cm.

 

 
   

 

     

 


 

Attributen: afmetingen, modellen
volgens reglement 1928 volgens gebruik, niet vermeld in reglement 35 / 39 na-oorlogs
 

niet van toepassing

Dikmetalen kenteken, bevestging met oogjes. Let op de oude patina van het kenteken.

Niet meer van toepassing met dezelfde betekenis.

Dit attribuut wordt na de oorlog,  in de jaren 50, door de bataljons  zware tanks en de tankcompagnie van een infanteriebrigade terug in dienst genomen.

Attribuut van de chars de combat in gebruik als kenteken van de kanonniers 4,7 cm. Het kenteken verschilt van het voorgaande door de lagere, eerder centrale opstelling van de helm tov de kanonnen. 

 

 
 

 

 

   

 

 


 

Spiegels en epauletten, foto's

Door een kanonnier 4,7cm samengestelde attributenset. Deze set wordt op de linkermouw gedragen.

De rode omgekeerde V staat voor de ancienniteit. Het kenteken van "chars de combat" met daaronder de ster van mitrailleur.

Normaal gezien werden enkel geborduurde kentekens aangebracht op een afzonderlijk stuk stof. Dit is hier een persoonlijke vrijheid van de soldaat of korporaal.


Korporaal 9e Linie

Deze vest van een korporaal van het 9e Linie (zie immatriculatienummer net boven de linkerbinnenzak) heeft op de linkerbovenmouw het kenteken van de chars de combat als attribuut voor de kanonniers 4,7cm. Een korporaalsstreep op de linkerondermouw ontbreekt. 

Deze vest behoort toe aan een oudgediende van de 14e Cie vh 9e Linieregiment. De 14e Cie bevat de kanonnen 4,7 cm is een onderdeel van het IVe bataljon (zware wapens) in een infanterieregiment. De 3 andere bataljons zijn de gewone infantiebataljons.
Het kenteken vd "chars de combat" is na de stopzetting vh regiment "chars de combat" overgegaan naar een onderdeel van het nieuwe en pas opgerichte bataljon zware wapens. Het is daadwerkelijk doorgedragen tot en met 1940. 

Uit de getuigenis van Jozef De Meyer (oudgediende vh régiment chars de combat) citeren we het volgende: "Na enkele maanden dienst werden onze afgedankte Renault tanks vervangen door een  voor die tijd sterk secuur en nieuw geschut 47mm. Het was een gans nieuw wapen voor het Belgisch leger. We moesten  dus het kanon uitproberen en op punt stellen ... Op het einde van onze term hebben we ook de ganse abri-linie tss Deinze en Kwatrecht aan de 47mm aangepast." Jozef De Meyer werd in 1939 opgeroepen als bemanningslid van een T13/11DI en maakte zo het einde de veldtocht mee. Informatie: Emmanuel Stockmann.

Het nieuw ontworpen kenteken volgens een publicatie van 5 april 1940 werd in werkelijkheid nooit op tijd uitgereikt en gedragen. Dit wegens de Duitse inval op 10 mei 1940. Meer informatie hierover in de specifieke onderdelen betreffende de kanonniers 4,7 cm van de verschillende legerelementen en volgens het reglement van 1939.


Grenswielrijders

Op deze foto van een grenwsielrijder is op de linkermouw vaag het attribuut van de gekruiste kanonnen met helm erboven vaag zichtbaar. 

foto: Frans Gorissen, Nederland


Ardeense jagers

foto: Frans Gorissen, Nederland

Volgens de gegevens op de achterzijde van deze foto betreft het hier een groep Ardeense jagers van de "Classe 1938 1e ChA 11e Cie 4/7". Drie soldaten op de voorgrond dragen het attribuut op de linkermouw. Het lijkt het model met de hooggeplaatste helm te zijn.

In 1938 werd de 11e Cie of "Cie Engins" van het regiment Ardeense Jagers uitgerust met oa. 9 T13 (met kanon 4,7 cm) voeruigen en een bijkomend peloton motorrijders. (Daarbij worden de mitrailleurs en mortieren evenwel overgeheveld naar andere eenheden van het zelfde regiment om de bestaande Cie te versterken) (info AMI nr 53 mei 1940 p.87)

foto: Frans Gorissen, Nederland

Hier is duidelijk zichtbaar dat het attribuut het tweede type, met de laaggeplaatste helm is.


Grenadier

 

Ook op deze portretfoto van een grenadier is op de linkermouw het kenteken van de chars de combat te zien. Het merkwaardige evenwel is dat het hier een uniform model 1928 gaat. In deze periode bestond het régiment des chars de combat nog en was het  kanon 4,7 cm nog niet in gebruik. Ook lijkt het insigne vrij los op de capotejasmouw gemonteerd te zijn. 


 

Afwijkingen op het reglement - Aanpassingen