DBT

Er bestaat enkel een vermoeden dat dit insigne vooroorlogs gebruikt is, dit naar analogie met de attributen voor kanonniers 4,7 cm en de loopgravenmortieren. Alle bijkomende informatie, reglementaire teksten, foto's zijn van harte welkom.

Attributen: afmetingen, modellen
volgens reglement 1928 volgens reglement 1935 / 1939 na-oorlogs
 

niet van toepassing

 

geen vermelding

niet meer van toepassing


Kenteken samengesteld uit de letters DBT. Dun geelkoperen insigne. Bevestiging met twee dunne ronde pennen. Afmetingen: 


 

 

 


 

Toepassingen, foto's

 

Afwijkingen op het reglement - Aanpassingen