Kentekens: attributen en reglement

De hiernavolgende omschrijving is gebaseerd op het reglement van 1939 en in vergelijking met dit van 1928. Uitzonderlijk worden een paar eenheden en de gebruikte attributen en reglementering van 1928 afzonderlijk weergegeven daar waar deze in 1939 reglementair niet meer bestonden maar waarvan soms de attributen wel nog gebruikt werden.

 

Een deel van de attributen werd na de oorlog opnieuw door het Belgische leger gebruikt in dezelfde vorm als voor de oorlog. Het is niet altijd mogelijk om met duidelijkheid te zeggen of een bepaald kenteken al dan niet vooroorlogs is. Sommige methodes van constructie mbt tot de bevestiging komen zowel voor de oorlog als in de jaren 50 - 60 voor. Enige voorzichtigheid is dus vereist bij het juist determineren van losse insignes. Bij gemonteeerde insignes schenkt men ook best aandacht of er sporen zijn van een werkelijk oude montage (indrukkingen in de stof, koperoxidatie aan de pinnetjes of lussenhaken, dof uiterlijk, ...). 
De vorm van de spiegels weergegeven in de hieraangekoppelde tabellen is deze van 1935, behorende bij de neervallende kraag. De spiegels volgens het reglement van 1928, behorende bij de rechtstaande kraag, zijn rechthoekiger van vorm. Deze laatste worden niet weergegeven, enkel de atrributen daar deze overgenomen en veelal herbruikt werden.
Voor verdere informatie mbt belgische kentekens uit de eerdere periode (1830 - 1939) en latere (vanaf 1946) is er de website van Albert en Peter Verstraeten:

http://users.skynet.be/Belgian.militaria/index1.html

Voor de periode 1940 - 1946 is er de site van Jean-Marie van Weynsberghe

http://www.be4046.eu/index.htm

Opperofficieren

Officieren S.B.H. Staf Brevet Houder

Directies van de Genie en van de Versterkingen
Infanterie en Wielrijders

Linie 

Grenadiers

Karabiniers

Jagers te voet

Ardenner Jagers

Karabiniers-wielrijders

Grenswielrijders -regiment -bataljon

Kanonniers 4,7  van infanteriedivisie
van Versterkte stelling Luik of Namen

Mitrailleurs tegen Vliegtuigen van het Vervoerkorps

Speciale vestingeenheden
Cavalerie

Gidsen

Lansiers

Jagers te paard

Lichte Regimenten

Kanonniers 4,7 cavaleriedivisie

Mitrailleurs tegen Vliegtuigen van het vervoerkorps

Eskadron pantserauto's van het cavaleriekorps

Wieler eskadron en Reserve wielrijdersgroep

Personeel van den S. van de Br./V/C

Autos blindés (groupe d') (geabsorbeerd in 1934 ? door het 2e lansiers)

Chars de Combat (opgeheven op 1 maart 1935)

Kanonniers 4,7 cm (bestaand kenteken van de chars de combat)

Batteries d'Infanterie - Loopgraafartillerie

Batallions de Mitrailleurs

Artillerie

Artillerie van Legerkorps en Infanteriedivisie

Artillerie van het VII Legerkorps

Artillerie van Cavaleriekorps en Cavaleriedivisie

Artillerie van Infanteriedivisie van 2e Reserve

Legerartillerie

Artillerie van Grondverdediging tegen Luchtvaartuigen

Vestingregimenten

Artillerieparktroepen

Artilleriemeetdienst

Personeel artilleristen van den Staf der Legerartillerie
Genie

Bataljons

Genie van het VII Legerkorps

Genie van Divisie Ardeense Jagers

Pontonniers

Spoorwegtroepen

Genie van Licht Regiment

Camouflagedienst

Legerfonteiniersdienst

Personeel van den Staf van het Legergenieregiment

Transmissietroepen
Luchtvaart (varend personeel niet inbegrepen)

Luchtvaartregimenten en Luchtvaarthulptroepen

Officieren van de luchtscheepvaart

Vliegschool
Luchtvaart (varend personeel )

Varend personeel 

Vervoerkorps

Gezondheids- pharmaceutische en paardenartsenijdiensten

Intendancedienst
Troepen en diensten voor verkeer en vervoer bij het Leger

Directie van het vervoer

Militaire spoorwegdienst

Dienst voor onderhoud der straat- en waterwegen

Militaire dienst van het vervoer over de binnenwateren

Legerautogroepering

Hulptroepen

Administratie

Militair gerecht

Aalmoezeniersdiensten en geestelijken - verpleger

Aalmoezeniersdiensten

geestelijken - brancardier verpleger
Allerhande

Officieren-ingenieurs vder militaire Fabrikaten

Officieren-rekenplichtigen van het materieel

Reserve-officieren-specialisten

Militair personeel van het speciaal korps voor spoorwegen, telegrafie en telefonie

Lager personeel in dienst bij de hoofdkwartieren

Personeel van de muziekkorpsen

Remontedepot van het leger

Wachters van verkeerswegen en inrichtingen

Aan het gemobiliseerd leger verbonden burgerlijke ambtenaren

Gasbeschermingsdienst 

Onbekend, nog te typeren en te dateren

Speciale dienst voor onderhoudswerken ??? 

DBT ???